inSpiro | 14.-22.8.2009 Kurz inSpiro O nás Texty Fotky Diskuze Odkazy Účastníci

Co se skrývá pod pojmem permakultura?

Permakultura je pojem, který u nás zatím není příliš známý. Pojem vznikl složením dvou anglických slov: permanent a agriculture. Dá se tedy chápat jako trvalé zemědělství. Jedná se o styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí, ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale udržitelný a stále se obnovující. Využívá přírodních vzorů k maximalizaci efektu a minimalizaci úsilí (práce).

Celé to začalo před 30 lety v Austrálii. Zakladateli jsou Bill Mollison a jeho student David Holíren. Oba vyrůstali na farmě a sdíleli myšlenku o vytvoření pole či hospodářství, které by fungovalo podobně jako les. Tedy, že by jednotlivé prvky byly funkčně propojeny. Za tento koncept dostal Mollison dokonce alternativní Nobelovu cenu.

Permakultura je návod, technika, způsob myšlení i životní styl v jednom. Tento designérský systém je založený na třech etických principech a spojuje dobré bydlení s bezpečnou produkcí potravin a estetikou a zahrnuje také společenskou a finanční stránku. Je na každém z nás, co z toho se rozhodneme uplatnit v našem každodenním životě. Lze ji použít i v tom nejmenším rozsahu, ale i v celosvětovém měřítku. Skromným začátkem jsou již dnes např. rodové statky, biofarmy a komerční ekologické pěstování plodin.

SPRAVEDLIVÉ PODÍLY
- limitování osobních potřeb
- nabídnutí přebytku
- převzetí odpovědnosti za svůj život
- spolupráce, ne konkurence
PÉČE O ZEMI
- zabezpečit pokračování života ve všech ekosystémech
PÉČE O LIDI
- pomoci lidem
- zabezpečit přístup ke zdrojům potřebných pro jejich existenci

To úplně nejlepší na permakulturním designu je, že se nesnaží lidi nutit k něčemu jen proto, že je to dobré pro životní prostředí. Tak by to asi moc nefungovalo, protože v lidské povaze je dáno sledovat na prvním místě vlastní zájmy. Tvůrci permakultury to dobře věděli, proto vymysleli něco, co každý bude dělat hlavně pro sebe, pro vlastní dobro a zisk. Permakulturní techniky jsou totiž levnější než ty ostatní, snadno aplikovatelné i pochopitelné, jejich použitím se šetří čas, práce i peníze. Ochrana a zlepšování životního prostředí je jako bonus – něco, co je přirozeným vedlejším produktem permakultury. Ve chvílích, kdy je člověk zaplaven zprávami o tom, jak špatná je situace se životním prostředím, škodlivinami v potravinách, či stavem světa celkově, lze pozorovat tři základní reakce:

  1. ignoruje skutečnost a doufá, že se to týká někoho jiného
  2. uvědomí si problém, ale propadne depresi
  3. uvědomí si problém a začne něco dělat – a právě zde se uplatní permakultura.

Pro ty co chtějí vědět víc:

Lucka "Ségra" Špačková